Kontakt

qr kod

Mišo Turčan PhotoCREW
freelance photographer, Bratislava, SK

miso@misoturcan.eu

mobil: +421 903 140 114


Skype Me

[Form id=”2″]

 

Všetky fotky na www.misoturcan.eu sú autorským dielom. V prípade záujmu o ich zverejnenie ma prosím kontaktujte 😉 lebo:

Práva autora sú chránené všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Fotografie môžu byť použité výlučne na základe zmluvy s autorom a v rozsahu vymedzenom touto zmluvou. Zákonné licencie tým nie sú dotknuté. Akékoľvek nedovolené rozmnožovanie, rozširovanie, verejné vystavovanie alebo iný neoprávnený zásah do autorských práv môže mať za následok občianskoprávnu a/alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Za porušovanie autorského práva môže byť v trestnom konaní uložený trest odňatia slobody v trvaní až päť rokov a peňažný trest až do 330.000 Eur.